GREMI D'INSTAL.LADORS DE L'ANOIA
Telèfon de contacte: 93 804 56 07MENÚ:


CIRCULAR "Modificació Reglament Impostos Sobre Gasos Fluorats"

CIRCULAR "Modificació Reglament Impostos Sobre Gasos Fluorats"


+ MES INFO ...

CIRCULAR PERÍODE DE GARANTIA D'INSTAL.LACIONS

Circular període de garantia d'instal.lacions


+ MES INFO ...

NOUS DOCUMENTS DE CERTIFICATS D’ALTA DE GAS


+ MES INFO ...
 

Limitador de Caudal

Instal·lació limitador de flux en cuines.


+ MES INFO ...
 

Nova taula per instal·lacions frigorífiques

Consideracions i recomanacions per a instal·lacions de fred.


+ MES INFO ...
 

Contractes manteniment de BT

Comentaris sobre l'estat actual dels manteniments de baixa tensió


+ MES INFO ...

Aplicacio a la seguretat industrial gasos fluorats

Seguretat industrial del reglament sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle


+ MES INFO ...
 

Instrucció 1/2015 Inspeccions instal·lacions en ús no inscrites

Procediment a seguir en les inspeccions a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'Instal·lacions


+ MES INFO ...
 

Declaracio responsable per a instalacions electriques

Declaracio responsable per a instalacions electriques.


+ MES INFO ...
 

CALENDARI LABORAL DEL GREMI 2019

Descarregueu-vos el calendari laboral del Gremi


+ MES INFO ...

NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACiÓ PER FER TRÀMITS ELÈCTRICS.

Adjuntem nova nota aclaridora per realitzar tràmits d’instal•lacions elèctriques davant la Companyia Distribuidora que s’adapta a la nova Llei 9/2014 de Seguretat Industrial. L’anterior nota aclaridora de juny queda anulada.


+ MES INFO ...
 

PROPOSTA GUIA INSPECCIONS >100 KW

Proposta de guia per les inspeccions de edificis de vivendes de potencia superior a 100 kw


+ MES INFO ...

APROVACIÓ LLEI DE TELECOS 9/2014

Consulteu el comunicat de fenie amb la aprovació de la llei 9/2014 de telecomunicacions.


+ MES INFO ...

MOLT IMPORTANT! NOU VADEMECUM ENDESA

Endesa treu un nou Vademecum amb novetats i modificacions respecte l'anterior


+ MES INFO ...
 

CURSOS OBLIGATORIS DE 8 i 20 HORES ESPECIALITAT ELECTRICA

CURSOS OBLIGATORIS DE 8 i 20 HORES ESPECIALITAT ELECTRICA, Gratuits i subvencionats


+ MES INFO ...

NOU CURS! TPC. PART COMÚ + ESPECÍFICA PER OFICI

Curs gratuït consorci de 20h


+ MES INFO ...

TELECOMUNICACIONS Llei 9/2014

NOVETATS IMPORTANTS EN TELECOMUNICACIONS.


+ MES INFO ...
 

INSTRUCCIÓ 3/2014 INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ

Instrucció 3/2014, que estableix les condicions i el procediment a seguir per fer modificacions en instal•lacions d'enllaç,


+ MES INFO ...

NOVA GUIA TÈCNICA DE APLICACIÓ DEL RBT

Davant d’aquesta situació que ens genera un buit legal i, tan bon punt no s’aprovi una nova disposició normativa que reguli el procediment administratiu per a l’aplicació del vigent REBT, per part d’aquesta Subdirecció General s’entén que son d’aplicació els següents consells


+ MES INFO ...

DERROGACIÓ APLICACIÓ REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ

En data 17.06.2013 la sala 3a. del Contenciós - Administratiu del Tribunal Suprem dictà una sentencia, en aplicació de la qual resta derogat el Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió (DOGC núm. 4205, de data 26.08.2004).


+ MES INFO ...


GREMI D'INSTAL.LADORS DE L'ANOIA
Carrer de Vilafranca del Penedès, 2. Baixos - 08700 - Igualada - Barcelona
Telèfon: 93 804 56 07 / Fax: 93 804 56 07
Correu-e: info@gremiefa.com
ALERCE Panel de Control