GREMI D'INSTAL.LADORS DE L'ANOIA
Telèfon de contacte: 93 804 56 07

MENÚ:

NOTÍCIES

DERROGACIÓ APLICACIÓ REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ

En data 17.06.2013 la sala 3a. del Contenciós - Administratiu del Tribunal Suprem dictà una sentencia, en aplicació de la qual resta derogat el Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió (DOGC núm. 4205, de data 26.08.2004).

AMPLIAR INFORMACIÓ I VEURE LES INSTRUCCIONS


Tornar


GREMI D'INSTAL.LADORS DE L'ANOIA
Carrer de Vilafranca del Penedès, 2. Baixos - 08700 - Igualada - Barcelona
Telèfon: 93 804 56 07 / Fax: 93 804 56 07
Correu-e: info@gremiefa.com
ALERCE Panel de Control