Curs subvencionat » Energia Solar Fotovoltaica d’Autoconsum» -Nivell 1 (30h)

Inici: Juliol 2022 . Places limitades per ordre d’inscripció!!!

Per més informació contacta amb el Gremi . info@gremiefa.com

Objectius:

Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

Continguts:

  • Context actual
  • Marc Regulador Actual
  • El sol com a recurs energètic
  • Ubicació dels panells solars
  • El panell solar fotovoltaic
  • Elements de les instal·lacions dautoconsum
  • Dimensionat de les instal·lacions d’autoconsum

Amb col.laboració de: