Formació subvencionada «Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa), recurs preventiu

Objectius:

Adquirir, d’acord als continguts formatius desenvolupats per l’IV Conveni col.lectiu general del sector de la construcció, els coneixements que es requereixen per a l’acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, conforme a l’establert sobre aquest tema en el reglament dels serveis de prevenció, per a aquelles activitats en obres de contracció i incloses en l’annex i del citat reglament.

Inici curs: Juny/Juliol 2022

Places limitades per ordre d’inscripció!!!

Per més informació contacta amb el Gremi. info@gremiefa.com

Col.laboradors: